header
Kontakt

Othniel Media
Valča 32
038 35  Valča

Pobočka spoločnosti
Nevädzová 4
821 01  Bratislavatel:
0905 327 267

e-mail:
operations@ofirme.sk

 

Othnielova reklama vo výťahoch

Ponúkame Vám zaujímavé a perspektívne prezentovanie Vás, Vašej reklamy - formou reklamy vo výťahoch. Je to spôsob, ktorý už existuje nejaký čas, avšak ešte nie je až tak využívaný napr. u nás (do takej miery ako v zahraničí) a práve my si dovoľujeme Vám ponúknuť tento moderný, nezvyčajný spôsob reklamy, o to však ľahšie zapamätateľný a účinnejší.

Vaši možní budúci klienti denne využívajú výťah, i niekoľkokrát za deň, a sú nútení pozerať sa stereotypne na prázdne steny, tlačidlá, či zobrazovanie poschodí na displeji. Prečo práve tento pasívne strávený čas nevyužiť efektívne na Vašu reklamu, oslovenie ľudí, na to, že uvidia Vašu propagáciu pri nástupe do výťahu trebárs pri odchode z domu a tiež pri návrate domov, pri nákupoch, pri rôznych aktivitách, ktoré navštevujú a treba k tomu výťah, tiež napr. pri návštevách? (A stačí si predstaviť, že bytové domy mávajú na jednom poschodí často štyri byty, pričom desať poschodí nie je nič výnimočné, také množstvo ľudí...)
Prečo toto kvantum Vašich možných klientov cez nás neosloviť, neuchopiť?


Samotná forma reklamy

Reklamná tabuľa, plocha je umiestnená v rámci interiéru výťahu, kde je na stenu výťahu umiestnená reklamná plocha riešená spôsobom plnofarebnej tlače na papier, ktorý je vsadený do vhodne designovanej tabule, ktorá je následne plexisklom krytá a chránená.

Pričom reklamná tabuľa, aby bola efektívna, je umiestnená do úrovne zohľadňujúcej a využívajúcej priemernú výšku bežného dospelého človeka = dobrá viditeľnosť; ďalším dôležitým momentom je frekventovanosť využívania výťahu, ktorý bežne človek niekoľkokrát denne využíva a týmto je = reklama opakovane podávaná, a tiež, že pozornosť osoby vo výťahu v prípade umiestnenia reklamných tabúľ je „nútená“ upriamiť sa na túto plochu.


Naše služby, servis a ďalšie informácie pre inzerentov

Samozrejmosťou je aktualizácia, zmeny reklám, obmieňanie, ktoré zaisťujeme, podľa požiadaviek klienta (Vy si určíte trvanie Vašej reklamnej prezentácie na ploche, tiež periodicitu výmeny obsahu, všetko podľa Vašich potrieb).

V prípade zistenia poškodenia reklamnej tabule, vandalizme, a po našom kontaktovaní, zabezpečíme urýchlene opravu.

Grafické riešenie – vy nám poskytnete Vaše reklamné podklady a my zariadime všetko ostatné; v prípade, že grafické riešenie potrebujete,
sme tu pre Vás!


Nemáte ešte reklamnú tabuľu?; výhody reklamných tabúľ pre správcov domov (bytové družstvá)

V prípade uzavretia zmluvy s nami, aby sme mohli mať reklamnú tabuľu umiestnenú vo výťahoch Vašich bytových domov Vám ponúkame vyhradené políčko (políčka) – priestor, v rámci reklamnej tabule, kde si ako správca domov môžete umiestniť informácie, ktoré považujete za dôležité (rôzne upozornenia, výstrahy, oznamy, kontaktné info na družstvo, skrátka akékoľvek informácie, ktoré zaisťujú správny chod bytových domov, vzťahov obyvateľov so správcom atď.) a to všetko na náklady našej spoločnosti (vrátane obmeny údajov, aktualizácie).

Alternatívou je, že správcovi domov (bytovému družstvu) a tým pádom obyvateľom bytových domov, kde sú naše reklamy vo výťahoch, budeme prispievať do fondu opráv.